Privacyverklaring Van Ons Makelaars

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met jouw persoons gegevens. Wij zijn onder andere aangesloten bij VBO makelaar, het NRVT, het NWWI en andere kwaliteitsspelers binnen deze markt. Uiteraard werken wij volgens de geldende richtlijnen.Wij gebruiken of bewaren geen gegevens die niet noodzakelijk zijn binnen de uitvoering van ons dagelijks werk.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Je verkoopt of verhuurt een woning of ander object.

Wanneer je ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van jouw woning, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat
 • de omschrijving en kenmerken van het object zoals bijvoorbeeld de vraagprijs
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s
 • de reden van een eventuele intrekking van de opdracht
 • wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum

Je bent op zoek naar een andere woning ( of ander object )

Wanneer je ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur.
 • leeftijds- en inkomenscategorie
 • wanneer je een object hebt gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum

Je koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van onze diensten

Wanneer je een woning hebt gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer
 • gegevens over het object die je hebt gekocht of gehuurd zoals het adres.
 • de reden van koop of huur
 • gegevens over jouw bestaande woning zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die je ons verstrekt

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?

Je verkoopt of verhuurt jouw woning of bent op zoek naar een andere woning

Ons makelaarskantoor gebruikt jouw gegevens om de bemiddelingsopdracht die je ons schriftelijk verstrekt uit te kunnen voeren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Jouw woonhuis bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor

Je bent op zoek naar een ander object

Wanneer je ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object.

 • om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

Je koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.

Ons makelaarskantoor gebruikt gegevens van relaties om contact met je te kunnen onderhouden,bijvoorbeeld om de koopovereenkomst toe te sturen. Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer je daarom vraagt
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

Beveiliging en bewaartermijn

Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. De gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen 30 dagen op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Bij vragen nodigen wij je uit om contact op te nemen

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod
Van Ons Makelaars